NYBYGGNATION

NYA KONSTRUKTIONER

Från idé och planering till färdigställande strävar vi efter att hålla dig fullt informerad och ha kontroll över design och budget.

I samarbete med din valda arkitekt underlättar vi kommunikationen och ser till att ditt projekt uppfyller lokala planeringskriterier.

Vi tar oss tid att kontrollera att projektets innehåll passar dina specifika krav och din vision för det färdiga projektet innan vi lägger ut projektet på pålitliga och kompetenta lokala hantverkare.

Vi kan erbjuda förslag på hur budgeten kan minskas om ditt projekt överskrider dina utgifter.

Mallorca Projects